Moje konto

0
EnglishGermanPolish

Microsoft Project 2019 Professional ESD

1980,00 
1980,00 
Ilość

2 w magazynie (może być zamówiony)

Dodaj do koszyka

Opis

Informacje o produkcie “Microsoft Project 2019 Professional”

Zarządzanie projektami i zasobami w firmach za pomocą Microsoft Project Professional 2019

Projekty, zasoby i portfolio: wszystko w zasięgu ręki dzięki Microsoft Project Professional 2019

Project Professional w wersji 2019 jest narzędziem do całego zakresu zadań w ramach zarządzania projektem: menedżerzy projektu zarządzają w programie zasobami i współpracownikami, harmonogramami i budżetem oraz mają dostęp do wszystkich danych, nawet jeśli jednocześnie prowadzonych jest wiele projektów. Poza tym projekty mogą mieć niemal nieograniczony rozmiar: od małych zadań do spraw, które ciągną się przez kilka lat i tym samym mają szczególne znaczenie. Współpraca nad projektami tego typu możliwa jest lokalnie przez sieć lub za pomocą chmury, dzięki czemu małe i duże przedsiębiorstwa mogą zaoszczędzić czas i pieniądze oraz zawsze mieć aktualne informacje o określonych projektach.

Aby monitorować pracę także w przypadku wielu różnych projektów, Microsoft Project Professional 2019 oferuje usprawnione zarządzanie portfolio. Dzięki temu elementowi programu osoby podejmujące decyzje od razu rozpoznają, które projekty aktualnie przebiegają zgodnie z planem, a przy których konieczne jest wprowadzenie usprawnień. Harmonogramy są wyraźnie widoczne, zarządzanie budżetem zapewnia wgląd w środki pieniężne, a zarządzanie zasobami ludzkimi staje się jeszcze łatwiejsze dzięki tej funkcji. Przypisywanie priorytetów sprawia, że można dowiedzieć się, czy najważniejsze projekty przebiegają zgodnie z planem, czy konieczne jest podjęcie działań przez menedżera projektu. W zarządzaniu portfolio dostępna jest także pierwsza pomoc w postaci funkcji analitycznych i odpowiednich instrukcji.

Aby zarządzać funkcjami tego typu także w większych przedsiębiorstwach i za pomocą chmury, możliwa jest synchronizacja z Project Online i Project Server. Członkowie zespołu mogą dzięki temu synchronizować nowe dane wprowadzone do projektu z innymi współpracownikami i nie muszą wykonywać manualnych aktualizacji. Poza tym użytkownicy Microsoft Project Professional 2019 mogą bezpośrednio wbudować w program aplikację Skype for Business. Dzięki temu bezpośrednio z programu można prowadzić czaty tekstowe lub rozmowy wideo lub sprawdzać obecność pracowników, co znacznie ułatwia współpracę nad projektami. Skype for Business nie jest stałym elementem oprogramowania i należy zakupić go osobno.

Działy finansowe w firmach mogą bezpośrednio w programie obliczać pensje dla członków zespołu uczestniczących w danym zadaniu w ramach projektu oraz zapisywać wszystkie inne wydatki. Poza tym pracownicy mogą wystawiać prawidłowe faktury w Microsoft Project Professional 2019 oraz podsumowywać wykonane zadania w tabelach czasu dostępnych w szablonach. Dzięki temu Project Professional 2019 nie jest jedynie narzędziem do zarządzania projektami. Oprogramowanie w razie potrzeby można wykorzystać także do tworzenia budżetu i finansowania zadań. Proces ten staje się prostszy dzięki integracji oprogramowania Business Intelligence.

Użytkownicy, którzy wcześniej nie korzystali jeszcze z Microsoft Project Professional od razu poznają kompleksowe funkcje programu – za pomocą szablonów dołączonych do oprogramowania, które umożliwiają tworzenie nawet złożonych projektów w ciągu kilku minut. Szablony te można zapisać do późniejszego stosowania i edycji w innych projektach, dzięki czemu np. podczas tworzenia raportów biznesowych w najbliższych latach nie trzeba zaczynać wszystkiego od początku, lecz wystarczy po prostu zmienić datę. Większość funkcji oraz znane narzędzia z poprzednich wersji zostały zachowane w wersji 2019, co sprawia, że doświadczeni użytkownicy mogą szybko rozpocząć korzystanie z nowej edycji.

Firma Microsoft oferuje tę edycję Project Professional wyłącznie dla użytkowników z Windows 10. Inne systemy operacyjne nie są obsługiwane. Jest to pełnowartościowa licencja bez kosztów abonamentu. Z programu można więc korzystać także offline przez cały rok. Przez przynajmniej pięć lat Microsoft zapewnia wprowadzanie do Project Professional 2019 wszystkich aktualizacji, które ukażą się w tym czasie. Obejmują one aktualizacje bezpieczeństwa i funkcji.

System operacyjny: Windows 10

Pamięć główna: przynajmniej 2 GB RAM

Dysk twardy: przynajmniej 3 GB dostępnego miejsca na dysku

Ekran: przynajmniej 1 280 * 800 pikseli rozdzielczości

Karta graficzna: potrzebna obsługa DirectX 10 dla interfejsu przyspieszonego przez GPU

Przeglądarki: aktualne wersje Internet Explorer, Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

Wersja .NET: nieznana

INFORMACJA PRAWNA:

Oświadczam, że aukcja spełnia warunki określone w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z 3 lipca 2012 r. w sprawie C-128/11 art. 4 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych należy rozumieć w taki sposób, że drugi nabywca licencji, podobnie jak każdy następny, mogą się powołać na przewidziane w art. 4 ust. 2 tej dyrektywy wyczerpanie prawa do rozpowszechniania, a w konsekwencji są uprawnionymi nabywcami kopii programu komputerowego. Bez znaczenia jest to, czy ta kopia programu komputerowego została udostępniona klientowi przez podmiot praw autorskich w drodze pobrania jej z jego strony internetowej czy też za pomocą materialnego nośnika takiego jak CD-ROM czy DVD. Z motywów 4 i 5 dyrektywy 2009/24, wydanej na podstawie art. 95 WE, wynika że ma ona na celu wyeliminowanie różnic istniejących w prawodawstwie państw członkowskich, które istotnie naruszają funkcjonowanie rynku wewnętrznego w zakresie dotyczącym programów komputerowych. Jednolita wykładnia pojęcia „sprzedaży” jest konieczna do tego, aby uniknąć sytuacji, w której przyznana w tej dyrektywie ochrona podmiotów praw autorskich może różnić się w zależności od mającego zastosowanie prawa krajowego.

W konsekwencji autor oprogramowania nie może sprzeciwić się odsprzedaży swych „używanych” licencji umożliwiających korzystanie z jego pobranych z Internetu programów. Wyłączne prawo do rozpowszechniania kopii programu komputerowego objętej taką licencją zostaje wyczerpane wraz z jej pierwszą sprzedażą.

Odesłanie prejudycjalne pozwala sądom państw członkowskich, w ramach rozpatrywanego przez nie sporu, zwrócić się do Trybunału z pytaniem o wykładnię prawa Unii lub o ocenę ważności aktu Unii. Trybunał nie rozpoznaje sporu krajowego. Do sądu krajowego należy rozstrzygnięcie sprawy zgodnie z orzeczeniem Trybunału. Orzeczenie to wiąże w ten sam sposób inne sądy krajowe, które spotkają się z podobnym problemem.

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-07/cp120094pl.pdf

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Microsoft Project 2019 Professional ESD”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *