Moje konto

0
EnglishGermanPolish

Microsoft Project Server 2019

22199,00 
22199,00 
Ilość

2 w magazynie (może być zamówiony)

Dodaj do koszyka

Opis

Microsoft Project Server 2019

Elastyczne, skalowalne rozwiązanie do zarządzania portfelem projektów oraz codziennymi projektami.

Wysoce skalowalne, elastyczne rozwiązanie lokalne.

Elastyczne zarządzanie portfelem projektów

Program Microsoft Project Server 2019 to elastyczne, lokalne rozwiązanie do codziennego zarządzania portfelem projektów.

Uniwersalny dostęp

Program Project Server 2019 pozwala wszystkim szybko rozpocząć pracę, ustalać priorytety projektów i zasobów oraz pracować z niemal dowolnego miejsca.

Funkcje

Elastyczne, lokalne rozwiązanie

Inteligentniejsze rozwiązanie

Szybko rozpocznij pracę, korzystając z dobrze znanego środowiska, które usprawnia pracę zespołową i zwiększa jej wydajność.

Aktywne działanie

Dopasowanie wizji i nakładu pracy pozwala nadawać priorytety inicjatywom, wybierać optymalne portfele projektów i realizować strategię biznesową.

Elastyczne zarządzanie portfelem projektów

Działaj aktywnie i bądź na bieżąco, mając większą niż kiedykolwiek swobodę wyboru miejsca i urządzenia do pracy.

Skuteczne zarządzanie zasobami

Uprość zarządzanie zasobami, aby móc sprawdzać, czym zajmują się zespoły, nawet jeśli zarządzają one projektami w programie SharePoint Server (licencjonowanym osobno).

Szybka współpraca i działanie

Umocnij codzienną współpracę dzięki funkcjom społecznościowym programu SharePoint, które ułatwiają dyskusje, udostępnianie informacji i skuteczne wykonywanie zadań.

Błyskawiczna komunikacja

Udostępniaj informacje na nowe sposoby i usprawnij ogólną pracę zespołową.

Większa elastyczność i kontrola

Podejmuj decyzje na podstawie danych, zapewniając członkom zespołów oraz innym uczestnikom projektu informacje niezbędne do wydajnej pracy.

Uproszczone środowisko informatyczne

Korzystanie z programu SharePoint upraszcza środowisko informatyczne dzięki zintegrowanej obsłudze administracji.

Szybkie wprowadzanie innowacji

Elastyczna platforma do zarządzania portfelem projektów ułatwia wprowadzanie innowacji bez spowalniania pracy.

Łatwe administrowanie i zarządzanie

Wprowadzenie

Program Project umożliwia organizacji szybkie rozpoczynanie projektów, określanie priorytetów inwestycji związanych z portfelem projektów oraz uzyskiwanie wyników z wymaganym poziomem wartości biznesowej.

Integracja z usługą Active Directory

Zarządzaj poświadczeniami i uprawnieniami użytkowników.

PowerShell

Łatwa obsługa i kontrola. Możesz dodawać i usuwać użytkowników w ciągu kilku minut. Za pomocą programu PowerShell możesz tworzyć niestandardowe skrypty i automatyzować procesy.

Zarządzanie

Łatwo i bez konieczności opracowywania kodu utworzysz przepływy pracy w programach Visio i SharePoint Designer umożliwiające standaryzację sposobu realizacji i odrzucania projektów oraz poprawę zarządzania i kontroli.

Współpraca i komunikacja

Intensywniejsza praca zespołowa

Wzmocnij współpracę w zespołach i zwiększ skuteczność projektów dzięki funkcjom społecznościowym dla przedsiębiorstw, wiadomościom błyskawicznym, witrynom zespołów i innym łatwym w użyciu narzędziom.

Zarządzanie wszystkimi zadaniami

Zarządzanie pracą

Elastyczność i wgląd w informacje pomagają zarządzać projektami i wspólnie pracować nad nimi w zespole.

Zarządzanie potrzebami

Lepszy wgląd w informacje o projektach, działaniach operacyjnych i codziennej pracy. Sprawniejsza obsługa projektów dzięki odpowiednim metodom zarządzania i kontroli.

Zarządzanie czasem i zadaniami

Stosuj wspólne, scentralizowane metody raportowania czasu i zarządzania zadaniami.

Zarządzanie zasobami

Już dziś popraw wyniki pracowników i zaplanuj zarządzanie nadwyżkami oraz niedoborami w przyszłości.

Zarządzanie harmonogramem

Zrealizujesz projekty terminowo dzięki mapie realizacji i strukturze wykonania umożliwiającej śledzenie postępów projektu i zarządzanie zmianami.

Zarządzanie programami

Realizuj prognozowane korzyści z całego programu. Zastosuj techniki tworzenia struktury rozpoczynania i wyboru programów.

Zaawansowane zarządzanie portfelem

Zarządzanie finansami

Wprowadź procesy zarządzania finansami i skutecznie śledź wydajność kosztów, aby zapewnić realizację budżetu i osiągnięcie prognozowanych korzyści.

Analiza i wybór portfela

Możesz skutecznie określać, wybierać i realizować portfele, które najlepiej odpowiadają strategii biznesowej Twojej organizacji i zapewniają maksymalny zwrot z inwestycji.

Decyzje na podstawie danych

Zarządzanie problemami i ryzykiem

Rozpoznawaj potencjalne problemy i czynniki ryzyka związane z firmą lub projektem, zapobiegaj im oraz ograniczaj ich skutki.

Raporty i analiza biznesowa

Zbieraj, kategoryzuj i analizuj dane projektu oraz podejmuj decyzje na ich podstawie. Funkcje analizy biznesowej zapewniają wgląd w informacje oraz wspomagają podejmowanie decyzji w celu aktywnego zarządzania projektami, programami i portfelami.

INFORMACJA PRAWNA:

Oświadczam, że aukcja spełnia warunki określone w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z 3 lipca 2012 r. w sprawie C-128/11 art. 4 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych należy rozumieć w taki sposób, że drugi nabywca licencji, podobnie jak każdy następny, mogą się powołać na przewidziane w art. 4 ust. 2 tej dyrektywy wyczerpanie prawa do rozpowszechniania, a w konsekwencji są uprawnionymi nabywcami kopii programu komputerowego. Bez znaczenia jest to, czy ta kopia programu komputerowego została udostępniona klientowi przez podmiot praw autorskich w drodze pobrania jej z jego strony internetowej czy też za pomocą materialnego nośnika takiego jak CD-ROM czy DVD. Z motywów 4 i 5 dyrektywy 2009/24, wydanej na podstawie art. 95 WE, wynika że ma ona na celu wyeliminowanie różnic istniejących w prawodawstwie państw członkowskich, które istotnie naruszają funkcjonowanie rynku wewnętrznego w zakresie dotyczącym programów komputerowych. Jednolita wykładnia pojęcia „sprzedaży” jest konieczna do tego, aby uniknąć sytuacji, w której przyznana w tej dyrektywie ochrona podmiotów praw autorskich może różnić się w zależności od mającego zastosowanie prawa krajowego.

W konsekwencji autor oprogramowania nie może sprzeciwić się odsprzedaży swych „używanych” licencji umożliwiających korzystanie z jego pobranych z Internetu programów. Wyłączne prawo do rozpowszechniania kopii programu komputerowego objętej taką licencją zostaje wyczerpane wraz z jej pierwszą sprzedażą.

Odesłanie prejudycjalne pozwala sądom państw członkowskich, w ramach rozpatrywanego przez nie sporu, zwrócić się do Trybunału z pytaniem o wykładnię prawa Unii lub o ocenę ważności aktu Unii. Trybunał nie rozpoznaje sporu krajowego. Do sądu krajowego należy rozstrzygnięcie sprawy zgodnie z orzeczeniem Trybunału. Orzeczenie to wiąże w ten sam sposób inne sądy krajowe, które spotkają się z podobnym problemem.

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-07/cp120094pl.pdf

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Microsoft Project Server 2019”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *