Moje konto

0
EnglishGermanPolish

Microsoft SQL Server 2019 Standard plus 5 CAL

3800,00 
3500,00 
Ilość

20 w magazynie

Dodaj do koszyka
Co kupujesz?
100% oryginalne oprogramowanie z legalnego źródła
Nowy klucz licencyjny w wersji elektronicznej
Oprogramowanie do pobrania ze stron producenta
Szczegółową instrukcję instalacji i aktywacji produktu
Wsparcie przy uruchomieniu oprogramowania

Opis

Bezpieczny i szybki zakup w 3 krokach:
1
Dodaj do koszyka i kup oryginalną licencję oprogramowania - klucz wyślemy na maila
2
Pobierz produkt z oficjalnej strony producenta - otrzymasz od nas link i instrukcję krok-po-kroku
3
Aktywuj produkt korzystając z zakupionego klucza i ciesz się legalnym oprogramowaniem

MICROSOFT SQL SERVER 2019 STANDARD – ROZWIĄZANIE DLA MAŁYCH FIRM

Firmy, które zakupią Microsoft SQL Server 2019 Standard, otrzymają wyjątkowo wydajne i mocne oprogramowanie do zarządzania bazami danych idealnie dopasowane do potrzeb firm. W swoim najnowszym produkcie z tej serii Microsoft stawia na rozbudowę wielu funkcji poprzedniej wersji SQL Server 2017, a także wprowadza nowości koncentrujące się na kwestiach takich jak uczenie maszynowe, usługi w chmurze i big data. Warto zauważyć, że Microsoft wprowadził w SQL Server 2019 nowe łączniki. Dzięki temu użytkownicy mogą wygodnie korzystać z SQL Server do wysyłania zapytań do innych baz danych, na przykład Teradata, MongoDB, Oracle oraz różnych generycznych źródeł danych ODBC.

SQL Server 2019 to idealne narzędzie do obsługi big data

Aby firmy, które zakupią Microsoft SQL Server 2019 Standard, były przygotowane do obsługi dużych ilości danych big data, Microsoft zintegrował strukturę „Apache Spark” oraz Hadoop Distribute File System (HDFS), a więc obie najważniejsze struktury big data. Dzięki interoperacyjności oprogramowanie do środowisk kontenerowych Kubernetes umożliwia wykonywanie zadań zarówno lokalne, jak i poprzez różne chmury publiczne.

Producent oprogramowania z Redmond ułatwia użytkownikom pracę z dużymi ilościami danych – nawet do 100 TB na bazę danych. Odpowiadają za to kolejne nowe funkcje, takie jak Online Transaction Processing (OLTP) oraz Data Warehousing. Zmodyfikowano także technologię PolyBase oraz używany aparatu magazynu. Udoskonalona technologia PolyBase pozwala teraz wykonywać także zapytania dotyczące danych zapisanych w Azure Blob Storage lub Hadoop. Nowością jest też rozbudowa obsługi klastrów Hortonworks-Hadoop, klastrów Cloudera oraz Azure Storage.

Microsoft rozbudowuje sprawdzone funkcje

Firmy, które zakupią Microsoft SQL Server 2019 Standard w , nie tylko oszczędzą pieniądze, lecz także będą korzystać z tego, że Microsoft skupił się na zaletach poprzedniej wersji i konsekwentnie rozbudował je w wersji 2019. Microsoft SQL Server 2019 Standard oferuje użytkownikom na przykład rozszerzone funkcje przetwarzania wykresów. Równie atrakcyjną funkcją jest też bezpośrednie wykonywanie kodu Java. Użycie takiej samej infrastruktury, jak stosowana dla języków Python i R, wpływa pozytywnie na usługi związane z uczeniem maszynowym

Najważniejsze nowości w SQL Server 2019 w skrócie

  • Nowe łączniki łączą Microsoft SQL Server 2019 Standard z bazami danych takimi jak MongoDB, Teradata, Oracle itp. i eliminują dotychczasowe bariery analityczne.
  • Azure SQL DB Hyper Scale jako skalowalna w górę usługa umożliwia automatyczne dopasowywanie także do dużych zadań obejmujących nawet 100 TB na bazę danych.
  • Kompleksowe rozszerzenie funkcji przetwarzania wykresów znanych już z poprzedniej wersji.
  • Bezpośrednie wykonywanie kodu Java i stosowanie języków Python i R do usług związanych z uczeniem maszynowym.
  • Modyfikacja technologii PolyBase i aparatu magazynu.
  • Integracja obu wydajnych struktur big data Apache Spark i Hadoop Distribute File System (HDFS).
  • Wykonywanie zadań zarówno w środowisku lokalnym, jak i przez różne chmury publiczne.
  • Platforma: System operacyjny
  • Windows, Linux, Mac:  Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Red Hat Enterprise Linux 7.3, Red Hat Enterprise Linux 7.4, SUSE Enterprise Linux Server v12 SP2, Ubuntu 16.04LTS, Docker Engine 1.8+

Platforma: niezależne od platformy

Obsługiwany system operacyjny: od Windows 10, od Windows Server 2016, Linux i inne

Procesor: co najmniej procesor x64 o częstotliwości taktowania 1,4 GHz (zalecane 2,0 GHz)

Pamięć operacyjna: co najmniej 1 GB (zalecane 4 GB)

Miejsce na dysku twardym: 6 GB

Karta graficzna: karta Super VGA, minimalna rozdzielczość: 800 × 600 pikseli

Karta dźwiękowa: brak danych Opis zewnętrzny

INFORMACJA PRAWNA:

Oświadczam, że aukcja spełnia warunki określone w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z 3 lipca 2012 r. w sprawie C-128/11 art. 4 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych należy rozumieć w taki sposób, że drugi nabywca licencji, podobnie jak każdy następny, mogą się powołać na przewidziane w art. 4 ust. 2 tej dyrektywy wyczerpanie prawa do rozpowszechniania, a w konsekwencji są uprawnionymi nabywcami kopii programu komputerowego. Bez znaczenia jest to, czy ta kopia programu komputerowego została udostępniona klientowi przez podmiot praw autorskich w drodze pobrania jej z jego strony internetowej czy też za pomocą materialnego nośnika takiego jak CD-ROM czy DVD. Z motywów 4 i 5 dyrektywy 2009/24, wydanej na podstawie art. 95 WE, wynika że ma ona na celu wyeliminowanie różnic istniejących w prawodawstwie państw członkowskich, które istotnie naruszają funkcjonowanie rynku wewnętrznego w zakresie dotyczącym programów komputerowych. Jednolita wykładnia pojęcia „sprzedaży” jest konieczna do tego, aby uniknąć sytuacji, w której przyznana w tej dyrektywie ochrona podmiotów praw autorskich może różnić się w zależności od mającego zastosowanie prawa krajowego.

W konsekwencji autor oprogramowania nie może sprzeciwić się odsprzedaży swych „używanych” licencji umożliwiających korzystanie z jego pobranych z Internetu programów. Wyłączne prawo do rozpowszechniania kopii programu komputerowego objętej taką licencją zostaje wyczerpane wraz z jej pierwszą sprzedażą.

Odesłanie prejudycjalne pozwala sądom państw członkowskich, w ramach rozpatrywanego przez nie sporu, zwrócić się do Trybunału z pytaniem o wykładnię prawa Unii lub o ocenę ważności aktu Unii. Trybunał nie rozpoznaje sporu krajowego. Do sądu krajowego należy rozstrzygnięcie sprawy zgodnie z orzeczeniem Trybunału. Orzeczenie to wiąże w ten sam sposób inne sądy krajowe, które spotkają się z podobnym problemem.

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-07/cp120094pl.pdf